Ajankohtaista

Fysioterapiaopiskelija Tommi Pentikäisen harjoittelu "blogi"


Fysioterapiaopiskelija Tommi Pentikäisen kokemuksia meidän firmasta: 

Orientoiva harjoittelu 2.5-4-5.2017

Aloitin oman orientoivan harjoittelun 2.5 Savonlinnan OMT Fysioterapiassa. Odotukset olivat korkealla, kun tiesin paikan entuudestaan ja siellä vallitsevan ammattitaidon. Savonlinnan OMT Fysioterapia on Savonlinnan keskustassa palveleva yksityinen yritys. Laaja asiakaskunta nuorista hyvin iäkkäisiin ihmisiin tuo vaihtelevuutta arkeen ja tuo omat haasteensa joka päiväiseen työhön. Laaja asiakasskaala on syntynyt useiden vuosikymmenien kokemuksen ja ammattimaisen palvelun tuloksena. Monet ovat kokeilleet kyseistä yritystä ja todenneet saavansa sieltä apua vaivoihinsa, joita löytyy laidasta laitaan. Hyvä apu, asiakaslähtöinen palvelutyö on tehnyt näistä asiakkaista yrityksen pitkäaikaisia asiakkaita.

Palvelu lähtee aina asiakkaasta. Yrityksessä vallitsee todellinen asiakaslähtöinen palveluasenne, sillä jokainen ihminen kohdataan yksilönä ja hänelle räätälöidään henkilökohtainen hoito ja siihen liittyvä kuntoutus. Jokainen ihminen (asiakas) on erilainen ja näin ollen moniammatillinen tiimi on todella hyvä lähtökohta kuntoutukseen. Yrityksen työntekijöiden ammattitaito vaan lisääntyy vuosien varrella käytyjen jatkokoulutusten myötä (niin suomessa kuin ulkomaillakin käydyt koulutukset). Ei olla tyydytty pelkkään ”yleiseen” fysioterapia koulutukseen vaan on haettu uusi näkökulmia ja resursseja auttaa asiakasta parhaalla mahdollisella ja hänelle soveltuvalla tavalla. Hoidoissa on hyödynnetty uusinta lääketieteellisiä hoito- ja tutkimusmetodeja. Ulkoisesta olemuksesta ja asenteesta näkee, kuinka motivoituneita ja paneutuneita työntekijät ovat työhönsä. Halu kehittyä ammatinharjoittajana ja entistä parempana ihmisten auttaja huokuu työympäristön ilmapiiristä. Kaikki haluavat tehdä parhaansa asiakkaan eteen ja he ovat ylpeitä siitä syystäkin. Huomioidaan useana vuonna saadut ”vuoden tyytyväisimmät asiakkaat” -tunnustus!

Asiakasta ei lähdetä yksin hoitamaan vaan mukana on moniammatillinen tiimi (fysioterapeutit, hierojat ja lääkärit). Tiedot asiakkaan tilanteesta, hoidon edistymisestä ja tehtyjen tutkimusten tiedot jaetaan kaikkien kesken, jotta pystytään auttamaan asiakasta mahdollisimman tehokkaasti ja löytämään ratkaisuja ongelmiin joita itse ei pysty havaitsemaan.

Eettinen työskentely huokuu yrityksessä. Heti asiakkaan sisääntullessa hänet otetaan vastaan avoimin mielin ja pyritään luomaan luottamussuhde häneen. Jokainen uusi asiakas on uusi tarina, jota lähdetään ammattitaitoisen työntekijän toimesta ratkomaan. Tutkimushuoneessa huomaa kuinka asiakas ja häntä hoitava fysioterapeutti antautuvat tilanteeseen. Luottamus vallitsee puolin toisin ja näin pystytään helpommin ja varauksettomammin päästä asiakkaan tarpeiden sisälle. Kaikki mitä tapahtuu huoneen sisällä jää sinne. Yksityisyydensuoja on merkittävässä osassa työtä ja tämä näkyy! Asiakas voi avautua kaikesta henkilökohtaisemmistakin asioista luotettavalle ”hoitajalle” ja näin se edesauttaa kaikista parhaimman avun saamisessa.

Moniammatillinen ja todella ammattitaitoinen henkilöstö luo todella hyvät puitteet vaikeimpienkin vammojen hoitoon. Savonlinnan OMT Fysioterapia on oiva esimerkki siitä, kuinka positiivisella ja antaumuksella työllä voidaan saavuttaa suuria. Monipuoliset ja modernit menetelmät ja hoitomuodot ovat kaikista paras tapa saada hyviä hoitotuloksia nopeasti ja täältä niitä saa.

Tommi PentikäinenJulkaistu 07.05.2017

« Takaisin
Kuva 5919.jpg

Yhteystiedot


Savonlinnan OMT Fysioterapia
Olavinkatu 44
57100 SAVONLINNA

Puh. 015 515967
www.savonlinnanomtfysioterapia.com

Nettiajanvaraus
OMT Fysioterapia sijaitsee Possentornit rakennuksessa. Pääsisäänkäyntimme on Olavinkadulla rakennuksen torin puoleisessa nurkkauksessa Alku kahvilan ja Oma Säästöpankki liikkeiden välissä. Sisäpihan kautta pääsee toimitiloihimme myös pyörätuolilla.