OMT Fysioterapia/FysioterapiaOMT tarkoittaa liikuntaelimistön (esimerkiksi niska-, olka- ja selkävaivat, huimaus)  häiriöiden tutkimista ja hoitamista Ortopedisen Manuaalisen Terapian menetelmin.OMT fysioterapia perustuu tarkkaan tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn. Menetelmiä ovat tavanomaisten fysioterapeuttisten menetelmien (esim. pehmytkudoskäsittelyt, fysikaaliset hoidot) lisäksi mm. mobilisoivat tai manipulatiiviset menetelmät, joiden tavoitteena on parantaa käsiteltävän nivelen tai nikaman liikkuvuutta. Yliliikkuvan selän tai nivelten kontrolloimiseksi käytetään terapeuttista harjoittelua, teippausta tai tukia tilanteen mukaan.Asiakkaan ohjeistaminen omaan harjoitteluun on tärkeällä sijalla vaivan uusiutumisen ennaltaehkäisyssä.

OMT fysioterapia kehittyy jatkuvasti perustuen uusimpaan tieteelliseen tietoon ja vahvaan kliiniseen näyttöön.(linkki http://omt.org/index.php/fi/omt/omt-yleistae)

Savonlinnan OMT Fysioterapian OMT-fysioterapeutilla, Arto Torvelaisella on 33 vuoden kokemus liikuntaelimistön häiriöiden kuntoutuksesta. Fysioterapeutti Arto Torvelainen  on valmistunut 3,5 v. kestävästä  OMT erikoistumiskoulutuksesta vuonna 1995. Arto käyttää tarvittaessa hoidon tukena kalvokäsittelyjä eli FASCIA MANIPULAATIOITA (R) - STECCON metodin mukaan, AKUPUNKTIOITA  ja/tai KINESIOTEIPPAUSTA.

OMT fysioterapian menetelmiä ovat

- Tarkka tutkiminen ja kliininen päättely
- Rangan tai nivelten liikkuvuuden normalisoiminen mobilisaation tai manipulaation avulla
- Pehmytkudoskäsittelyt ; Faskioiden ja lihasten käsittelyt, venytykset
- Terapeuttinen harjoittelu, lihasvoiman- ja kestävyyden harjoittelun opastus (kuntosaliohjaus)
- Neuraalikudoksen (hermokudos) mobilisointi
- Erilaiset kivun hoidot
- Teippaukset

Työfysioterapeutti Riitta Hulkkonen (myös lymfaterapeutti, jalkojenhoidon AMT ja SKY-kosmetologi) tekee fysioterapeutin toimenkuvan mukaista työtä Savonlinnan OMT Fysioterapiassa. Myös pitkän työkokemuksen omaava Riitta tutkii ja hoitaa liikuntaelimistön kipuja ja häiriöitä sekä hoitaa ja opastaa asiakkaita hyvällä ammattitaidolla

Lymfaterapia

Manuaalinen lymfahoito (käsin tehtävä) on eri syistä johtuvaan kehon turvotukseen tehokas hoitomuoto. Hoidolla saadaan aktivoitua elimistön omaa pumppaustoimintaa tilanteissa jolloin elimistön imusuoni järjestelmän kyky kuljettaa imunestettä on alentunut, joko esim. leikkausten tai syöpähoitojen yhteydessä tai synnynnäisenä ominaisuutena.Hyviä tuloksia saadaan esimerkiksi rintasyöpäleikkausten jälkihoitona.

Turvotuksen vähenemisen lisäksi manuaalista lymfaterapiaa voidaan käyttää kivun lievittämiseen ja kehon- sekä mielen rentouttamiseen, sitä voidaan käyttää mm. kroonisten sairauksien (esim. reuma, fibromyalgia, ruusu) hoitokeinona.

Lymfaterapia on kevyttä, pumppaavaa painantaa, joka tehostaa kehon lymfa- eli imunestekiertoa. Se on fysioterapian erikoisala joka eroaa täysin klassisesta hieronnasta.Toteutetaan yleensä hoitosarjoina 5-15 kertaa.
Osa lymfahoidoista on kela korvattavaa

Jalkahoidot

Riitan jalkahoidoissa on kolme eri vaihtoehtoa; kynsien leikkaus/ohentaminen, perusjalkahoito sekä hemmotteleva jalkahoito

Perusjalkahoito sisältää jalkakylvyn, kynsien ohentamisen/ leikkauksen, kovettumien poiston, kynsinauhojen siistimisen sekä jalkavoiteen.

Hemmotteleva jalkahoito sisältää edellä luetellun lisäksi jalkojen hieronnan ja kynsien lakkauksen.

Lisäksi Riitta tekee yksilöllisesti muotoiltuja varvasortooseja esimerkiksi vaivasenluu (hallux valgus) ongelmiin ja myös muihin varvasongelmiin.


PURENTAELINTEN ONGELMIEN MERKITYS PÄÄN JA HARTIASEUDUN KIPUTILOISSA

Purentaelimistöllä tarkoitetaan leukaniveliä, puremalihaksia, hampaistoa ja niihin läheisesti liittyviä kudoksia. Niiden kiputiloista ja toimintahäiriöistä tavallisimpia ovat leukanivelen äänet, leukanivelten tai puremalihasten kipu, suun rajoittunut avaaminen ja alaleuan liikehäiriöt. Muita oireita ovat muun muassa päänsärky, kasvokipu ja korvakipu. Oireina voi olla myös kivut kielessä, ikenissä, pala tunne kurkussa, kivut niskassa ja hartioissa.

.Purentaelimistöstä aiheutuvat vaivat ovat yleisiä ja hammassäryn jälkeen toiseksi tavallisin pään alueen kiputila, joka saa potilaan hakeutumaan hoitoon. Naisilla nämä vaivat ovat 3–4 kertaa tavallisempia kuin miehillä. Useimmiten niistä kärsivät 35–50-vuotiaat.

ALTISTAVIA TEKIJÖITÄ

Naissukupuolen ohella altistavia tekijöitä ovat kasvojen ja leukojen alueen sekä kaularangan vammat, hampaiden virheasennot, hampaiden yhteen pureminen (bruksismi), hampaiden huomattava kuluminen sekä leukanivelen naksuminen. Jotkus yleissairaudet, kuten reumataudit ja laaja-alainen kipu voivat aiheuttaa purentaelimistöön toimintahäiriön. Perinnöllisyydellä ja psykologisillakin tekijöillä on merkitystä.

Diagnoosi

Purentaelimistön toimintahäiriö diagnoosia tukevat sille tyypilliset oireet, eli naksahdukset, rahinat ja lonksahdukset leukanivelessä, liikekipu, leukojen väsyminen, jäykkyys ja kipu sekä vaikeus saada suu aivan auki.

Potilaat kuvaavat yleensä kipuaan tylpäksi, jomottavaksi ja häiritseväksi. Tyypillisiä piirteitä ovat myös toispuolisuus ja se, että kipu vaihtelee vuorokauden aikojen mukaan. Useimmiten se on voimakkainta aamuisin. Oireita voivat laukaista pureskelu, kylmyys ja veto.

Diagnoosia tehtäessä on tärkeä tietää milloin kipu alkoi ja millaisia tekijöitä siihen liittyi. On hyvä muistella esimerkiksi pään, kasvojen ja niskan alueen vammat autokolarissa tai isku leukaan. Hammaslääkärissä suun pitäminen pitkään auki, liian korkea paikka hampaassa ja huonosti istuvat tai uudet proteesit saattavat olla purentaelimen kiputilan taustalla,myös oikomishoito voi laukaista kivun. Narskutus ja hampaiden yhteen pureminen, poskien tai kynsien pureskelu tai liiallinen purukumin jauhaminen kipeyttävät purentaelimistöä. Sairaudet, lääkitykset, jatkuvan kivun vaikutus elämänlaatuun ja psykososiaaliset tekijät saattavat myös heijastua purentaelimen toimintaan

Erotusdiagnostiikka

Erotusdiagnostiikassa suljetaan pois muut kasvojen alueen kiputilat, kuten hammasperäiset syyt, päänsäryn eri muodot, muut korvasäryn syyt, kaularangan toimintahäiriöt, fibromyalgia ja yleissairauksiin liittyvät nivelperäiset kiputilat.

Hoito

Hoidon ennuste on yleensä hyvä. Potilaan informoiminen, omahoito-ohjeet, kipulääkkeet ja purentakisko ovat ensi vaiheen hoitomuotoja. Fysioterapiassa tutkitaan niskan toiminta, purenta- ja niskan lihaskireydet, leukanivelen liikkeet ja kuunnellaan naksuuko leukanivel. Hoitomenetelmiä on leukanivelen mobilisoivat venytykset, purenta- ja kaula lihasten pehmytkudoskäsittelyt. Usein tarvitaan kaularangan mobilisoivia venytyksiä. Tavoitteena on normalisoida leukanivelen liikkuvuus ja kivun vähentyminen myös leukanivelen naksuminen on mahdollista saada pois. Purentakiskon tekeminen on tärkeää mutta joskus suuta ei saa tarpeeksi auki, jotta muottia kiskoon voidaan ottaa. Tällöin fysioterapian avulla leuan liikettä voidaan lisätä ja muotin otto onnistuu.

http://www.terveyskirjasto.fi/xmedia/hoi/hoi50057.pdf


 
 


Yhteystiedot


Savonlinnan OMT Fysioterapia
Olavinkatu 44
57100 SAVONLINNA

Puh. 015 515967
www.savonlinnanomtfysioterapia.com

Nettiajanvaraus
OMT Fysioterapia sijaitsee Possentornit rakennuksessa. Pääsisäänkäyntimme on Olavinkadulla rakennuksen torin puoleisessa nurkkauksessa Alku kahvilan ja Oma Säästöpankki liikkeiden välissä. Sisäpihan kautta pääsee toimitiloihimme myös pyörätuolilla.